واژه ها - س - ظ
سامون
نام محلی در روستا
سانجو
سرماخوردگی
سجاف
نام محلی در روستا
سخل
استخر، آبگیر
sakhl
سر خور
sara khör
سرتپه
نام محلی در روستا
سرچاک
نام محلی در روستا
سرچیک
نام محلی در روستا
سروا
سرماخوردگی جزئی
saravâ
سلتی
پنجره
sölati
سمرقه
سیخونک
sömörgha
سمه چو
یکی از بخش های امراز (گاو آهن سنتی)، دو تا چوبی که یک طرف آن به یو (یوغ) و طرف دیگر در زیر گردن گاو بسته می شود.
sama chou
سمه ریشته
یکی از بخش های امراز (گاو آهن سنتی)، نخی که از موی بز بافته شده و با آن دو سمه چو را در زیر گردن گاو به هم می بندند
sama rishta
سو
1- رجوع شود به تیلک 2- تیره، نژاد، طایفه
سو
کوزه
sow
سورک
نوعی گیاه
سوگل
نوعی گل
سوم دره
نام محلی در روستا
souma darra
سوه
نوعی سبد که برای غذا دادن به احشام از آن استفاده می شد.
sava
سه
سه
سیاسَنگ
نام محلی در روستا
siâsang
سیاوَه
کنده های بریده شده تاک (انگور)
siâva
سیسِک
نوعی حشره
sisek
شر
چربی که در خورشت یا آبگوشت وجود دارد.
shara
شرراه
نام محلی در روستا
shara râ
شکارَ کَمَر رُخانه
نام رودخانه در شمال شرقی روستا
شلار
شل
شلار دایَن
شل دادن
شلوته
بدون شلوار
shölövata
شلیت
برف آبدار
shalit
شمبول
کم عقل
shamboul
شو
رفت
shö
شوم
شام، نحس، بروم
شی یَن
رفتن
شیخ علی دره
نام محلی در روستا
sheykh ali darra
شیم
برویم
صُبونَه
صبحانه
طناف
طناب
پیش نمایش چاپ  Print Visits آمـار بــازدید : 615
Last Update
زمان بروز شده شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۴:۵۱