واژه ها - ع- گ
عاشُق درَّه
دره‌ای در شمال شرقی رزجرد
فَل
گشاد
فِش
باد کرده
فِشِنَه
پاشنه
feshena
فِن
کون، ته هر چیز
fen
فِنَّه
ته هر چیز
fenna
فن توله
برآمدگی کون
fena toula
قَبُرقَه
کنار، پهلو
ghaborgha
قَبُرقَه
پهلو
ghaborgha
قَزَن
سنجاق
ghazan
قَشَمشَم
ghashamsham
قَمُش
قمیش
قَندون
قندان
ghandoun
قُلُمبَه
جمع شدن
gholomba
قُلفی
سنجاق
gholfi
قُمب
لُپ
ghomb
قُمبِل
گردی برآمده
ghombel
قُمبِلَه
قُوَّه
قُوت
قِتِّر
قِتِّر
کوچک
قِتیل
قِقِّل
کوچک
قالَ سَنگَ رو
نام محلی در روستا
ghâla sanga rou
قالچه
یکی از بخش های امراز (گاو آهن سنتی)،
ghâlacha
قایُم
پنهان، محکم، بلند
قعله
قلعه
ghala
قل قله منگیه
با چه چه، آواز می زند
ghel ghela mangiya
قلندوش
ghalandosh
کَتُو
کَتِرَّه
کَتِل
وسیله مخصوص حمل علف که بر روی چهار پایان می گذارند
کَرمَه
کَسُّ
کَشَسَن
کَندولَه
کَه ری
کُل
کِرِشون
به روی زمین کشیدن
کِرَّه
به روی زمین کشیدن
کِرپی
کِرمِنجِن
کارَتن
عنکبوت
kâratan
کاغِذ
کاغذ
کالی
کالیَه کار
کالی آکُردَن
کتن
katan
کلا
بایر
kalâ
کلاره
چشم
kolâra
کلافَه زَن
کو
بیفتد
kave
کو
کبود
kow
کورَ سوعَه
نور بسیار کم
کوره بو
جغد
koura bö
کوشکا
نام محلی در روستا
گرا
کنه
gerâ
گراتوبند
نام محلی در روستا
gerâtow band
گرمودر
نام محلی در روستا
گندله
gondola
گندو
نام محلی در روستا
گنو
درد خفیف
گنه
درد خفیف
gena
گو ناخوشی
تنبل
gowa nâkhoshi
گور اسبج
نوعی گیاه که خوراک دام است
gouresbej
گورون
1- چوپان گله گاو، 2- یکی از بخش های امراز (گاو آهن سنتی)، چوبی است تقریباً به طول 1.5 متر که شخص برای هدایت گاوها در هنگام شخم زدن در دست می گیرد طوری که به یک طرف آن میخ سر بریده برای راندن گاوها و به طرف دیگر آن بیلچه کوچکی برای پاک کردن گل های گوسن و دند نصب می کنند.
gowroun
گوره
گلّه گاو
gowra
گوسن
گاو آهن
گوشیل
نوعی گیاه که خوراک دام است
goushil
گیتن
gitan
پیش نمایش چاپ  Print Visits آمـار بــازدید : 613
Last Update
زمان بروز شده شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۶:۴۷