ززی یرد (zeziyard) 

نام وب سایت «ززی یرد» برگرفته از نام روستای رزجرد است.
اهالی روستا که به زبان تاتی صحبت می کنند «رزجرد» را در گویش محلی «ززی یرد» می نامند.
معنی لغت «ززی یرد» برای ما، اهالی روستا نیز مشخص نیست البته به عقیده برخی از اهالی شاید تغییر یافته کلمه «رَزِگرد (Razegerd)» باشد.

ززی یرد در شبکه های اجتماعی

ززی یرد در گوگل پلاس ززی یرد در فیسبوک ززی یرد در توئیتر ززی یرد در لنزور ززی یرد در آپارات ززی یرد در تلگرام

اهداف

 1. معرفی روستا
 2. ایجاد جو دوستی و صمیمی بین اهالی و همچنین رزجردی های مقیم خارج از روستا
 3. استفاده از ایده، نظر، انتقاد و پیشنهاد بازدیدکنندگان ارجمند جهت ارتقای روستا
 4.  ...

تاریخ راه اندازی

1385/11/22

مدیر مسئول 

رمضان خوئینی

شماره همراه: 09127803697
شماره تلفن: 02818371549
ایمیل: info@zeziyard.com

همکاران

تهیه نوشته ها  

  به ترتیب حروف الفبا
 • حسن ابراهیمی (شعبانعلی)
 • سعید اکبرشاهی (محمد کاظم)
 • علی اکبرشاهی (رضا کاظم)
 • مجتبی اکبرشاهی (رضا کاظم)
 • مهدی اکبرشاهی (حمزه)
 • آرزو بخشی
 • سمانه بخشی
 • علیرضا بخشی (ابوالخیر)
 • رجبعلی خوئینی
 • بهمن سلمانی
 • عباسعلی قاسمعلی

تهیه عکس 

به ترتیب حروف الفبا

 • اصغر اکبرشاهی (خورشید علی)
 • سمانه اکبرشاهی
 • علی نقی اکبرشاهی
 • امین بخشی
 • علیرضا بخشی (ابوالخیر)
 • ابوالفضل خوئینی

نویسنده نشریه خبری 

  به ترتیب حروف الفبا
 • ابوالفضل اکبرشاهی (حسن)
 • مصطفی زینلی
 • مجید یارگیو

تایپ مطالب جمع آوری شده 

  به ترتیب حروف الفبا
 • سمانه بخشی
 • علیرضا بخشی (ابوالخیر)
 • رضا خوئینی
 • محـمد قاسمعلی

 

پیش نمایش چاپ  Print Visits آمـار بــازدید : 2159
Last Update
زمان بروز شده یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۱:۴۷