دامداری

در حال حاضر محصولات کشاورزی روستا نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است.

انگور، گیلاس، بادام و گردو همچنان بخش اصلی محصولات کشاورزی را شامل می شود.

پیش نمایش چاپ  Print Visits آمـار بــازدید : 1632
Last Update
زمان بروز شده دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۴:۰۷