ضرب المثل ها - ضرب المثل ها

آقا آقا خوشتن ره در ما
تلفظ: âghâ âghâ khöshtan khâna ra dar mâ
معنی: آقا آقا از خونه خودمان در می آید
مورد استفاده: خانواده باعث می شود که دیگران چگونه با اعضای خانواده برخورد کنند.

اوئه سو خانه برد
تلفظ: owa sow khâna bard
معنی: آب کوزه رو را به خانه برد
مورد استفاده: حساب کار دستش آمد.

بزه ویه ولگه کتی
تلفظ: beza viya valga kati
معنی: مانند بز در حال خوردن برگ درخت بید است
مورد استفاده: با ولع چیزی را خوردن.

عزیز ماه قلمبه بی
تلفظ: aziza mâh ghölömba bi
معنی:
مورد استفاده: محبت کردن بیش از حد.

حرفی زنم دردت کونو/ روزی شوده مردت کونو
تلفظ: hafi zanem dardet könö/ rouzi shave mardet könö
معنی: حرفی بزنم ناراحت شوی/ روزی شود باعث مرد شدنت شود
مورد استفاده: حرف پندآموز که در ابتدا باعث ناراحتی است اما در آینده باعث فایده است .

زره ی دلم او خوری
تلفظ: zeraye delema ow khöri
معنی:
مورد استفاده: نفرین .

دل خورون سوزه زره مارون، بقیه تا پر دامون
تلفظ: dela khöroun souze zera maaroun, baghiya taa parre daamoun
معنی:
مورد استفاده:

سر بندی؟ خوشتنت سر بند
تلفظ: sara bandi? khötanet sara band
معنی:
معادل فارسی: کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی

پیش نمایش چاپ  Print Visits آمـار بــازدید : 771
Last Update
زمان بروز شده چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۰:۱۳